BREDBAND VIA STADSNÄT

I de flesta städerna finns ofta ett väletablerat stadsnät. Vi samarbetar med nätägare och stadsnät över hela Sverige och jobbar ständigt för att ansluta nya orter och nät. Det som utmärker oss är hur vi ansluter till respektive nät genom vårt redundanta och smarta stamnät, som är i världsklass. Detta för att leverera korta svarstider och en tjänst ni alltid kan lita på.

KONTAKTA OSS

DYNAMISKT ELLER FAST IP

Dynamiska IP-adresser tilldelas automatiskt till enheter utifrån efterfrågan, men är inte låsta till en specifik enhet över tid. Ibland underlättar det att alltid ha samma IP-adress (fast IP), exempelvis om ni jobbar mot en server, applikation eller system som kräver det. Vi erbjuder både dynamisk och fast IP-tilldelning och hjälper er med rätt lösning, utifrån era behov.


KONTAKTA OSS

UTÖKAD SLA

Ibland kan det plötsliga inträffa och sällan går det att styra över när problem uppstår. Oftast sker det olägligt och dessutom utanför kontorstid. Vid dessa tillfällen är det viktigt att snabbt kunna komma i kontakt med någon som kan agera och hjälpa till. Vi erbjuder utökade SLA-nivåer och finns tillgängliga alla dagar, året runt. Hos oss är ert bygge i trygga händer!


SLA-NIVÅER

OFFERTFÖRFRÅGAN