VPN är förkortning av virtual private network. Möjligheterna med VPN är många men syftet är att kunna koppla ihop flera kontor och dess enheter för att fungera som om de vore i ett och samma nätverk. Ett VPN går att skapa på flera olika sätt med flera olika typer av tekniker. Det vanligaste teknikerna som vi använder är MPLS eller VXLAN.

VPN kan byggas på endera Lager 2 eller Lager 3 nivå. Lösningar som använder Lager 3 kan även byggas med redundans eller full diversitet. Redundans via mobiltbredband är även möjligt. VPN-lösningar benämns ofta med många olika namn och uttryck. Sammanfattat handlar det om att på ett säkert sätt kunna skicka data mellan en ”punkt till punkt” eller från en punkt till flera, så kallat ”punkt till multipunkt”.

Koppla ihop flera kontor

Hur fungerar VPN?

VPN är ett smidigt sätt att skapa en säker uppkoppling mellan olika nätverk oavsett geografisk spridning. Det vanligaste sättet är endera genom klientbaserade lösningar som knyts samman över internet eller genom en så kallad logisk uppsättning (EVPN, Ethernet Virtual Private Network), där man skapar ”tunnlar” genom att hyra förbindelser i nätet från sin operatör. Ett vanligt användningsområde för VPN är till exempel ett företag som har kontor på flera olika platser eller i flera olika länder. Med en VPN-lösning kan man då knyta samman samtliga kontor så att alla kan arbeta och kommunicera i ett och samma nätverk.

VPN-tunnel

Olika typer av VPN

Det finns som sagt flera olika sätt att skapa ett VPN och framför allt flera olika VPN-tekniker, likaså begrepp. De vanligaste är; P2P, P2MP, EVPN, MPLS, VXLAN, SD-WAN och IPsec. Teknikerna kan vara en djungel att navigera i. Det som även kan röra till det ytterligare då man pratar om VPN, är om det handlar om en konsument- eller företagslösning. För konsumenter är vanligtvis behovet att surfa från en annan destination, t.ex. för att få åtkomst till utbud hos streamingtjänster. För företag handlar det om att optimera sitt nätverk för att på ett enkelt, säkert och stabilt sätt kunna jobba som en enhet.

LÖSNINGAR

Olika VPN-lösningar

Vad är P2P och P2MP?

P2P kan referera till både ”peer-to-peer” och ”point-to-point”. Märkligt? Ja. Dock handlar det om i vilket sammanhang. Peer-to-peer används när olika typer av applikationer ska kommunicera med varandra, medan point-to-point (punkt till punkt) används inom telekombranschen för att beskriva en koppling mellan två punkter i ett nätverk. Likaså P2MP, ”point-to-multipoint” (punkt till multipunkt). Detta kan konfigureras på olika nivåer eller nätverkslager som det kallas. Den teknik som vanligtvis används av operatörer är MPLS eller VXLAN, som utgör konfigurationen i operatörens nät för uppsättning av EVPN-lösningar.

Punkt till multipunkt

SD-WAN och IPsec

SD-WAN står för ”software-defined wide area network” (mjukvarubaserat nätverk) och har blivit ett populärt sätt att skapa VPN genom. IPsec står för ”internet protocol security” (internetprotokoll säkerhet) som är en äldre teknik för uppsättning av VPN. Gemensamt i de båda fallen är att trafik krypteras över internet och är därav beroende av en fungerande och stabil internetuppkoppling. Stabiliteten på uppkopplingen blir även avgörande i hur väl VPN-lösningen kommer att fungera. Det finns flera fördelar med dessa typer av VPN-lösningar men likaså många aspekter att ta hänsyn till.

KONTAKTA OSS

Krypterad data

Har typ av VPN betydelse?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid uppsättning av VPN. Tyvärr är det inte lika simpelt som ”Vilken storlek ska jag välja på tröjan?”. Det är viktigt att göra en ordentlig utvärdering. Några frågeställningar man bör tänka på är; Hur kommer data att skickas? Vilka mängder handlar det om? Gäller det ett eller flera kontor? Var och hur ska de kommunicera? Som vi tidigare nämnt går det att konfigurera ett VPN på flera olika sätt. Eftersom behoven och användandet kan variera mellan olika verksamheter och kontor, behöver man tänka till innan man bestämmer sig i valet av VPN-lösning.

Val av VPN-lösning

Vilken är den bästa lösningen?

Vi erbjuder flera olika typer av VPN-lösningar. Som sagt, det finns ingen ”bästa lösning”. Det viktiga är att hitta rätt lösning. Oavsett om det är skalbarhet, korta svarstider, driftsäkerhet, stora volymer data eller andra faktorer som är viktigt för er, så hjälper vi er hela vägen. Från förarbetet att analysera verksamhetens behov och utvärdera tekniska förutsättningar, till konfiguration och uppsättning. Tillsammans tar vi fram rätt VPN-lösning, anpassad utifrån era behov. Vi har flera års erfarenhet och är specialister inom vårt område. Kontakta oss gärna så hjälper vi er att optimera er kommunikation.

VÅRA LÖSNINGAR

Hjälp hela vägen

OFFERTFÖRFRÅGAN